Informacja

Polityka prywatności firmy INFOTEXT

Firma “INFOTEXT” jest właścicielem strony internetowej www.infotext.com.pl oraz www.infotext.pl.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku:

Zapewniamy naszych użytkowników, iż nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

Przechowywanie informacji technicznych o połączeniu z serwerami firmy INFOTEXT:

Witryna www.infotext.com.pl / www.infotext.pl oraz inne serwisy mu podległe zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników:

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktu, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana tak aby zapewnić jej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie właściciel firmy INFOTEXT zajmujący się administracją bazy.

Cookies:


W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej www.infotext.com.pl oraz www.infotext.pl używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez nasz serwis internetowy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:


Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, firma INFOTEXT zastrzega sobie możliwość wykorzystywania niniejszych danych do celów marketingowych.

Firma INFOTEXT zastrzega sobie możliwość zmiany powyższej polityki prywatności.